top of page

Klub pro předškoláky 

Také se vaše děti nemohou dočkat do školy? Pojďte se těšit a zároveň připravovat společně s námi!

Od ledna 2024 otevíráme Klub pro předškoláčky. Bude probíhat vždy jednou za měsíc. Začínáme v úterý 16. 1. 2024!

Aktuální informace: kapacita obou termínů klubu pro předškoláky je naplněna. Nabízíme možnost přihlašování náhradníků pokud by se nějaké místo uvolnilo. 

 

Termíny předškoláčka do konce školního roku 2023/2024 jsou naplánovány takto:

16. 1. 2024    15:00 - 16:00

13. 2. 2024   15:00 - 16:00

12. 3. 2024   15:00 - 16:00

16. 4. 2024   15:00 - 16:00

14. 5. 2024   15:00 - 16:00

11. 6. 2024    15:00 - 16:00

Vzhledem k tomu, že se celá kapacita Klubu pro předškoláčky okamžitě zaplnila, rozhodli jsme se vypsat ještě druhou skupinku pro další zájemce. Aktuálně se tedy můžete hlásit na tyto termíny předškoláčka:

23. 1. 2024    15:00 - 16:00

27. 2. 2024   15:00 - 16:00

19. 3. 2024   15:00 - 16:00

23. 4. 2024   15:00 - 16:00

21. 5. 2024   15:00 - 16:00

18. 6. 2024   15:00 - 16:00

Budeme rádi, když se děti budou účastnit pravidelně. První setkání proběhne společně s rodiči, kdy se všichni společně seznámíme. V rámci dalších termínů předškoláka již budou děti pracovat s průvodkyněmi samostatně. Po každém předškoláčkovi vám budeme zasílat stručný souhrn toho, na čem jsme s dětmi pracovali. 

Na každý měsíc připravujeme pro děti konkrétní téma, v jehož duchu bude předškoláček probíhat. První je "Hrajeme si a poznáváme se". Společně budeme rozvíjet znalosti a dovednosti, které děti využijí nejen při zápise, ale také později ve škole. Zejména se budeme věnovat rozvoji hrubé a jemné motoriky, řečovým dovednostem, budeme pracovat s motivační složkou nebo trénovat schopnost dojít až do cíle. Postupně si budeme osvojovat návyky systematické práce. Vše krok za krokem bez spěchu a tlaku v rámci rozmanitých aktivit a her.

S dětmi budou pravidelně pracovat průvodkyně nynější zelené třídy Eva Faltisová a Pavla Pročková. Druhou skupinku provede Eva ve spolupráci s Janou Chmelíkovou. 

Počet míst je omezen.

Klub pro předškoláčky je zdarma.

Přihlásit se můžete vyplněním dotazníku níže. Následně vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.

bottom of page