top of page

Přidejte se k nám!

Metodik prevence

Chcete pracovat ve škole, která děti připravuje na dnešní svět?

Je pro vás přirozená respektující, empatická komunikace?

Chcete se zapojit do smysluplného projektu?

 

V rámci budování poradenského pracoviště hledáme metodika prevence do naší školy.

Co potřebujeme od vás?

  • aktivní, pozitivní a empatický přístup k práci s dětmi

  • každoroční aktualizace minimálního preventivního programu

  • sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci patologických jevů

  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich zákonným zástupcům, aktivní spolupráce s nimi

  • poradenství pro zákonné zástupce žáků a pedagogy

  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence

  • odpovídající odbornou kvalifikaci - nutné absolvování studia k výkonu specializované činnosti v oblasti prevence rizikového chování

Co nabízíme?

  • smysluplnou práci v přátelském a podporujícím prostředí

  • potenciál pro rozší'ření spolupráce - ať už v oblasti poradenského pracoviště nebo jinde ve škole 

Pozn. v tuto chvíli má naše škola do třiceti žáků, proto se jedná o spolupráci o nízkém časovém rozsahu (jednotky hodin/měsíc). Postupně spolu s růstem školy však bude agenda narůstat.Pokud máte o pozici metodika prevence zájem, dejte nám prosím vědět na email tereza.tobolkova@skolakrok.cz.  Co nejdříve se vám ozveme zpět!

bottom of page