top of page

Přidejte se k nám!

Výchovný poradce

Chcete pracovat ve škole, která děti připravuje na dnešní svět?

Je pro vás přirozená respektující, empatická komunikace?

Chcete se zapojit do smysluplného projektu?

 

V rámci budování poradenského pracoviště hledáme externího výchovného poradce do naší školy.

Co potřebujeme od vás?

  • aktivní, pozitivní a empatický přístup k práci s dětmí

  • podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • průběžnou a dlouhodobou péči o ně

  • spolupráci a komunikaci se školskými poradenskými zařízeními

  • metodickou podporu pedagogům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

  • poradenství pro zákonné zástupce žáků a pedagogy

  • odpovídající odbornou kvalifikaci - nutné absolvování specializačního studia - výchovný poradce

Co nabízíme?

  • smysluplnou práci v přátelském a podporujícím prostředí

  • potenciál pro rozší'ření spolupráce - ať už v oblasti poradenského pracoviště nebo jinde ve škole 

Pozn. v tuto chvíli má naše škola do třiceti žáků, proto se jedná o spolupráci o nízkém časovém rozsahu (jednotky hodin/měsíc). Postupně spolu s růstem školy však bude agenda narůstat.Pokud máte o pozici výchovného poradce zájem, dejte nám prosím vědět na email tereza.tobolkova@skolakrok.cz.  Co nejdříve se vám ozveme zpět!

bottom of page