top of page

Profil absolventa

Profil absolventa školy KROK je seznam kompetencí našich dětí. Je pro nás základním vodítkem při vymýšlení každodenního programu.

 • Zná sám sebe, uvědomuje si své silné stránky, pracuje s nimi a využívá je ve svém životě

 • Učení vnímá jako celoživotní proces a prostředek k tomu posouvat se dál, ať už ve škole nebo mimo ni

 • O dění kolem sebe přemýšlí a ptá se

 • Chyba je pro něj informace, v čem se ještě zlepšit, ale ne stopka dalšího rozvoje nebo strašák, kterého se bojí

 • Respektuje sebe i své okolí

 • Umí pracovat s informacemi a dávat je do kontextu

 • Dokáže empaticky komunikovat s ostatními, umí spolupracovat v týmu a řešit konfliktní situace

 • Je odpovědný za své jednání, pravidla slušného chování žije

 • Technologie umí využívat (nejen) pro své další vzdělávání

 • Je připravený na změny a dynamicky se měnící svět

 • Zná hodnotu peněz a zdrojů

 • Výzvy vnímá jako příležitost

bottom of page