top of page

Zápis a přestupy dětí

Přihlášení k zápisu

Konkrétní termín zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 prosím rezervujte v odkazu pod tímto textem. Pro účast na zápisu je rezervace termínu nezbytná. Přihlašování spouštíme ve středu 14. 2. ve 20:00.

 • aktivity v rámci zápisu budou probíhat z části individuálně a z části ve skupině tak, aby co nejvíce odpovídaly tomu, jak probíhají běžné aktivity ve škole

 • na jeden časový slot otevíráme vždy místa pro 4 děti

 • pokud víte, že se děti vzájemně znají, můžete je přihlásit společně a při zápisu tak budou spolupracovat s kamrády

Základní informace

 • pro školní rok 2023/2024 přijímáme děti do 1. a 2. třídy ZŠ (přestup možný kdykoliv)

 • zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 bude probíhat v pátek 5. 4. 2024 odpoledne a v sobotu 6. 4. dopoledne (připravujeme rezervační systém na konkrétní časové sloty)

  pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat 16 dětí do 1. ročníku

 • každý rok otevíráme novou 1. třídu (postupně budeme mít všech devět ročníků

 • jsme akreditovaná škola zapsaná v rejstříku MŠMT

 • chcete nás poznat blíže? přijďte na den otevřených dveří - nejbližší proběhne 8.2. 2024 od 16:30

Další krok
zápis do 1. třídy 2024/2025

 • pokud máte zájem přihlásit své dítě do 1. třídy v ZŠ Krok,  vyplňte prosím nezávaznou přihlášku níže, ať o sobě víme

 • zápis bude probíhat v pátek 5. 4. 2024 odpoledne a v sobotu 6. 4. dopoledne (připravujeme rezervační systém na konkrétní časové sloty)

 • v dostatečném předstihu se vám ozveme se všemi podrobnostmi

 • při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte zohledňujeme následující kritéria:

  • přítomnost dítěte u zápisu​

  • školní zralost a připravenost

  • kompatibilita dítěte se školním vzdělávacím programem

   • respekt k průvodcům, pravidlům a okolí​

   • věku přiměřený smysl pro zodpovědnost

   • spolupráce

  • sourozenec v ZŠ Krok

 • při shodném počtu bodů rozhoduje los

Školné

Školné pro rok 2024/2025  - 8.500,- Kč/měsíc při pololetní nebo roční platbě, Školné se platí po dobu 12 měsíců.

Co je zahrnuto v ceně školného?

 • o děti se postaráme v čase od 7:30 do 16:00 (společné ráno + výuka + odpolední klub)

 • rozšířená výuka angličtiny s vyšší časovou dotací, anglicky hovořící průvodce v rámci projektů

 • třídy s max. 15 dětmi a dvěma průvodci

 • zkušení pedagogové, kteří dělají svoji práci s radostí

 • rozmanitý program ve škole i mimo ni

 • nové, moderní, plně vybavené prostory školy v centru Hradce Králové

Další krok
přestup

 • pokud máte zájem o přestup do ZŠ Krok,  vyplňte prosím nezávaznou přihlášku níže

 • ozveme se vám co nejdříve s podrobnějšími informacemi

 • vždy je třeba absolvovat Týden nanečisto u nás ve škole

markus-spiske-97Rpu-UmCaY-unsplash.jpg
bottom of page