top of page

Zápis a přestupy dětí

Základní informace

 • pro školní rok 2024/2025 je možné přestoupit do budoucí do 2. a 3. třídy ZŠ (žáci 1. a 2. třídy ve školním roce 23/24), máme v nich posledních pár volných míst

 • zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 proběhl v pátek 5. 4. 2024 a v sobotu 6. 4., přijali jsme 16 dětí do 1. ročníku a naplnili tak jeho kapacitu

 • každý rok otevíráme novou 1. třídu (postupně budeme mít všech devět ročníků

 • jsme akreditovaná škola zapsaná v rejstříku MŠMT

Další krok
zápis do 1. třídy 2024/2025

 • pokud máte zájem přihlásit své dítě do 1. třídy v ZŠ Krok,  vyplňte prosím nezávaznou přihlášku níže, ať o sobě víme

 • zápis bude probíhat v pátek 5. 4. 2024 odpoledne a v sobotu 6. 4. dopoledne (je nutné rezervovat termín v systému výše)

 • v dostatečném předstihu se vám ozveme se všemi podrobnostmi

 • při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte zohledňujeme následující kritéria:

  • přítomnost dítěte u zápisu​

  • školní zralost a připravenost

  • kompatibilita dítěte se školním vzdělávacím programem

   • respekt k průvodcům, pravidlům a okolí​

   • věku přiměřený smysl pro zodpovědnost

   • spolupráce

  • sourozenec v ZŠ Krok

 • při shodném počtu bodů rozhoduje los

Školné

Školné pro rok 2024/2025  - 8.500,- Kč/měsíc při pololetní nebo roční platbě, Školné se platí po dobu 12 měsíců.

Co je zahrnuto v ceně školného?

 • o děti se postaráme v čase od 7:30 do 16:00 (společné ráno + výuka + odpolední klub)

 • rozšířená výuka angličtiny s vyšší časovou dotací, english native speaker každý den

 • třídy s max. 16 dětmi a dvěma průvodci

 • zkušení pedagogové, kteří dělají svoji práci s radostí

 • rozmanitý program ve škole i mimo ni

 • nové, moderní, plně vybavené prostory školy v centru Hradce Králové

Další krok
přestup

 • pokud máte zájem o přestup do ZŠ Krok,  vyplňte prosím nezávaznou přihlášku níže

 • ozveme se vám co nejdříve s podrobnějšími informacemi

 • vždy je třeba absolvovat Týden nanečisto u nás ve škole

markus-spiske-97Rpu-UmCaY-unsplash.jpg
bottom of page