top of page
DSCF8233.jpg

8.2.2024

od 16:30

Den otevřených dveří

Základní škola KROK

. . . škola, která dává smysl dětem i rodičům

Jsme plně 

akreditovaná škola v rejstříku škol

MŠMT

Výsledky zápisu 2024/2025 ke stažení zde

Poslední volná místa

 (1. a 2. třída) pro školní rok 2023/2024

O škole

Základní škola KROK sídlí v centru Hradce Králové a vznikla a funguje s vizí nabídnout dětem možnost takového vzdělávání , které je připraví na život v současném, dynamicky se vyvíjejícím prostředí. Rychlý vývoj klade nové požadavky na schopnosti, dovednosti a znalosti žáků. Směřujeme k tomu, aby naši absolventi byli úspěšné osobnosti - úspěch může mít mnoho podob, my ho však vnímáme tak, že je člověk v životě šťastný.

 

Jako předpoklady vnímáme zdravou vnitřní motivaci, znalost sebe sama a s tím související schopnost seberealizace. Dále schopnost otevřeně, ohleduplně komunikovat, navazovat fungující vztahy a spolupracovat. Důležitá je také schopnost kriticky přemýšlet, vyhledávat a vyhodnocovat informace, efektivně řešit problémy a překonávat překážky. Učíme děti projektovat a následně svou vizi realizovat. Uvědomujeme si význam moderních technologií, které se učíme smysluplně využívat. Na základě toho stavíme vzdělávací strategii naší školy.

Skvělá znalost angličtiny otevírá dětem dveře do celého světa. Proto klademe důraz na komunikační dovednosti dětí nejen v češtině, ale také v angličtině. Anglický jazyk je součástí našeho vzdělávacího programu již od první třídy. Navíc jsme ještě navýšili časovou dotaci o část disponibilních hodin, které máme možnost rozdělit dle svého uvážení do těch vyučovacích oblastí, které nám dávají smysl. Máme obrovskou radost z toho, jak nám škola roste pod rukama. Letos se učí děti angličtinu v rámci výukových bloků a projektových dnů. V anglických výukových blocích na sebe mluvíme anglicky a pracujeme na slovní zásobě a základech gramatiky. Velmi přínosné jsou projektové dny, kterých se účastní anglicky mluvící průvodce. Ten komunikuje s dětmi pouze v angličtině. To přispívá k přirozenému učení jazyka v každodenním fungování. Díky výše zmíněnému jsou děti v intenzivnějším kontaktu s angličtinou než v běžných školách. Od příštího školního roku bychom rádi vnesli anglický element i do odpoledního klubu a průvodcovský team posílili o native speakera, který bude s dětmi aktivně trávit nejen projektové dny, ale také odpoledne.

V rámci vzdělávacího programu Krok za krokem se zaměřujeme na to, aby všichni žáci dosáhli elementární úrovně v základních vzdělávacích oblastech a díky tomu měli možnost rozvinout a jít do hloubky a detailu v těch oblastech, které jsou pro ně smysluplné.

 

Snažíme se dosáhnout rovnováhy mezi znalostmi a soft skills tak, aby naši absolventi mohli dál úspěšně pokračovat na jakoukoliv střední školu dle svého výběru.

Vše v bezpečném, podnětném prostředí školy, ve kterém můžeme zkoušet, zkoumat, dělat chyby a společně se posouvat dál. Je pro nás důležitá eliminace stresu ve škole, která poskytuje pevný základ kvalitního procesu učení. Zároveň na denní bázi pracujeme se zpětnými vazbami a přehlednými mapami pokroku, kde každý žák ve spolupráci s průvodcem sleduje svůj vlastní progres v jednotlivých vzdělávacích oblastech (porovnává vždy pouze sám se sebou). Mapy pokroku nám pomáhají v orientaci v rámci vědomostí. V rámci soft skills pracujeme s konkrétně definovanými klíčovými kompetencemi.

 

Díky malému počtu maximálně šestnácti žáků ve třídě (kterou vedou dva průvodci) jsme schopni přizpůsobit individuálně pracovní tempo, věnovat se tématu do hloubky, a máme možnost aktivně pracovat v různorodých projektových skupinách. Další důležitý benefit z menších třídních skupin je dostatek prostoru pro navázání hlubokého osobního vztahu průvodce se žákem a podpořit tak rozvoj každého žáka.

Jak probíhají dny a výuka u nás ve škole? Bližší info najdete zde

5 důvodů proč KROK

  • max. 16 dětí ve třídě, kterou vedou dva zkušení průvodci

  • výuka angličtiny od 1. třídy plus anglicky mluvící průvodce v rámci projektové výuky

  • rozšířená podpora nových technologií

  • respektující a empatický přístup k dětem

  • škola pro 21. století, která sídlí v centru Hradce Králové

DSCF8233.jpg
DSCF8248.jpg
DSCF8263.jpg
DSCF8323.jpg

Aktuality

Výsledky zápisu 2024/2025

Oficiální výsledky zápisu do ZŠ Krok na školní rok 2024/2025 ke stažení zde.

Klub pro předškoláky 

Také se vaše děti nemohou dočkat do školy? Pojďte se těšit a zároveň připravovat společně s námi!

Klub pro předškoláčky začíná v lednu 2024. Více info zde!

Join us!

September 2023

 

/edit: out of date/ We are looking for an English native speaker for our school in Hradec Králové

For more info click here!

Informační den

Rádi bychom Vás pozvali na druhé setkání pro zájemce, který proběhne v pondělí 27. 3. 2023 od 16:15.

Těšíme se na vás!

Druhý den otevřených dveří

Chcete nás poznat osobně a zeptat se na vše, co vás zajímá? Přijďte na Den otevřených dveří!

Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. 2. 2024 od 16:30.

Den otevřených dveří

Chcete naši školu poznat hezky zblízka? Přijďte na Den otevřených dveří!

Těšíme se na vás ve čtvrtek 2. 11. od 16:30.

Od září 2023 v nových prostorech

Podepsali jsme dlouhodobou smlouvu na nové prostory, ve kterých bude naše škola od září 2023 fungovat. Hledali a vybírali jsme pečlivě a z výsledného místa máme obrovskou radost! Od září 2023 nás najdete na adrese Šimkova 1224 v centru Hradce, do Šimkových sadů to máme cca 50 metrů. V tuto chvíli máme plné ruce práce s rekonstrukcí.

bottom of page