top of page

Naše základní hodnoty

Pomyslné základní kameny, na kterých je postavena kultura a filozofie naší školy, jsou důvěra & zodpovědnost, respekt & empatie a v neposlední řadě zvídavost & otevřenost. Hodnoty, které jdou spolu, neoddělitelně, ruku v ruce. Věříme, že naplněním těchto hodnot je udržení vnitřní motivace dětí jako motoru jejich cesty spokojeným životem a celoživotním vzdělávaním. 

Důvěra & Zodpovědnost

Důvěřujeme dětem - věříme v jejich pozitivní program a vnitřní motivaci. A pokud dítě cítí naši plnou důvěru, přirozeně přijme také zodpovědnost za svůj život a vzdělávání.

Věříme, že naše osobní zodpovědnost se formuje ruku v ruce se svobodou - jsou to dvě strany jedné mince. 

Respekt &
Empatie

Respekt a úcta k sobě i druhým jsou naší součástí. Je důležité uvědomit si, že každý z nás je jiný a to je v pořádku. Učíme se respektu vlastních i cizích hranic, které jsou nezbytné pro vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém děti mohou růst, objevovat své silné i slabé stránky, chybovat a poznávat samy sebe. 

Empatii vnímáme jako prostředek nejen k tomu, aby se nám společně dobře fungovalo, ale také jako prostředek k pochopení kontextu dané situace.

Zvídavost &
Otevřenost

Člověk je od přírody zvídavý tvor a v kombinaci s podporujícím prostředím a správnou motivací vznikají velké věci. Konec konců tomu, kam se lidstvo dopracovalo za jeho historii vděčíme zčásti lidské zvídavosti.

 

Komunikujeme otevřeně. Otevřenost považujeme za nejefektivnější způsob komunikace.  

bottom of page